Prijava na delovno mesto

Naziv delovnega mesta

Identifikacijski podatki o kandidatu

Podatki o načinu prijave

Podatki o izobrazbi

Podatki o preteklih zaposlitvah

Podatki o zadnji zaposlitvi

Znanje tujih jezikov

Vozniški izpit

Varjenje MIG/MAG TIG

Branje načrtov

Druga znanja in izkušnje

Ostali podatki

Moja pričakovanja

Strinjam se s pogoji GDPR
Pomnite!Vpisovanje neresničnih podatkov se šteje kot hujša kršitev delovne discipline in se v skladu s Pravilnikom o redu in disciplini z disciplinskim postopkom kaznuje s prekinitvijo morebitnega sklenjenega delovnega razmerja.

Zavezujemo se, da bomo vse pridobljene podatke skrbno varovali, ter z njimi ravnali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in GDPR uredbe. Podatke, ki ji kandidati prostovoljno posredujejo, bomo uporabili samo za namene zaposlovanja.

Iščete poslovnega partnerja, zanesljivega izvajalca ali delodajalca?

Kontaktirajte nas

123movies